Thành lập ngày 04/11/2002, trải qua hơn 17 năm phát triển, trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đã trở thành địa chỉ đào tạo Trung cấp Chính quy uy tín và chất lượng tại Hà Nội.