Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã diễn ra vào ngày 28/12/2018 tại Cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Với mục tiêu mở rộng…

read more

Lễ ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Ausway (Ausway College), Úc đã diễn ra tại cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô ngày 6 tháng 11 năm 2018 Tại buổi ký kết, 2 trường…

read more