Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã diễn ra vào ngày 28/12/2018 tại Cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Với mục tiêu mở rộng…

read more