Lễ ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Ausway (Ausway College), Úc đã diễn ra tại cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô ngày 6 tháng 11 năm 2018 Tại buổi ký kết, 2 trường…

read more

Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã diễn ra vào ngày 28/12/2018 tại Cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Với mục tiêu mở rộng…

read more