Lễ ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Ausway (Ausway College), Úc đã diễn ra tại cơ sở đào tạo trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô ngày 6 tháng 11 năm 2018 Tại buổi ký kết, 2 trường…

read more