Các ngành đào tạo của trường: Tin học ứng dụng (CNTT), Nấu ăn, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Hành chính văn thư, Luật, Văn thư lưu trữ, Quản lý kinh doanh nhà hàng và Thư viện thiết bị trường học. Đây là những ngành nghề có cơ hội việc làm ổn định. Trong đó, các ngành Nấu ăn, Quản lý kinh doanh nhà hàng có nhu cầu nhân lực rất cao và thu hút đông đảo giới trẻ đăng ký học trong những năm gần đây!