Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024. Kỳ thi Tốt nghiệp đợt 1/2024 sẽ diễn ra vào ngày 14/04/2024

Lịch Ôn thi Tốt nghiệp và Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Ôn thi tốt nghiệp
– Từ ngày 30/03/2024 đến ngày 07/04/2024

Ngày thi Tốt nghiệp đợt 1/2024 diễn ra vào 1 ngày 14/04/2024
– Sáng: Lý thuyết tổng hợp

– Chiều: Thực hành chuyên ngành

Lưu ý: Giờ thi các môn cụ thể sinh viên xem trên thời khoá biểu từng tuần!