Trung cấp CN & QT Đông Đô

Website: http://dongdoctm.edu.vn – Thông tin về Thời khóa biểu cho sinh viên, Tin tức, Sự kiện tại trường.

Đây là website chính thức của trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô từ ngày đầu thành lập: 04/12/2002. DongDoCTM là viết tắt của tên trường theo tiếng anh: Dong Do College of Technology and Management. Website được xây dựng với thông tin giới thiệu trường cho người muốn tìm hiểu và các thông tin thường nhật cho giáo viên và sinh viên học tại trường. Các chuyên mục chính:

Giới thiệu trường: Lịch sử thành lập, Mục tiêu chiến lược…

• Các ngành đào tạo

• Tin tức – Sự kiện

• Thời khóa biểu

• Tiến độ giảng dạy

• …