Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo lịch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2023. Thời gian diễn ra biểu lễ: 9h00 ngày 21/01/2024

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 có mặt tại trường đầy đủ và đúng giờ!