Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023. Kỳ thi Tốt nghiệp đợt 2/2023 sẽ diễn ra vào ngày 19 – 20/08/2023

Lịch thi Tốt nghiệp và ôn thi Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

Ôn thi tốt nghiệp

– Từ ngày 05/08/2023 đến ngày 06/08/2023

Ngày thi Tốt nghiệp đợt 2/2023 diễn ra vào 2 ngày 19-20/08/2023

– Sáng: Lý thuyết tổng hợp

– Chiều: Thực hành chuyên ngành

Lưu ý: Giờ thi các môn cụ thể sinh viên xem trên thời khoá biểu từng tuần!