Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023. Kỳ thi Tốt nghiệp đợt 3/2023 sẽ diễn ra vào ngày 30/12/2023

Lịch thi Tốt nghiệp và ôn thi Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023
Ôn thi tốt nghiệp
– Từ ngày 16/12/2023 đến ngày 24/12/2023

Ngày thi Tốt nghiệp đợt 2/2023 diễn ra vào 1 ngày 30/12/2023
– Sáng: Lý thuyết tổng hợp

– Chiều: Thực hành chuyên ngành

Lưu ý: Giờ thi các môn cụ thể sinh viên xem trên thời khoá biểu từng tuần!